Α. Διοργανωτής Διαγωνισμού

 1. Ο όμιλος επιχειρήσεων «Γ. Ανανιάδης Ε.Ε.», αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Ameda Αμερικής με έδρα την Αθήνα (Φειδιππίδου 21) διοργανώνει ένα Διαγωνισμό – Προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τίτλο… και με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.
 2. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό καθώς και της αντίστοιχης ανάδειξης των νικητών.
 3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά την αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

Β. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής Διαγωνισμού

 1. Ο Διοργανωτής έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Instagram «biolanegr» όπου και θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στην Biolane καθώς και των α΄ και β΄ βαθμού συγγενών αυτών και των συζύγων τους. Η εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων προκειμένου να εξακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής τους και απόδοσης του Επάθλου.
 4. Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.
 5. Ο συμμετέχων λαμβάνει συμμετοχή αν:ακολουθήσει τη Διοργανώτρια στη σελίδα της στο Instagram κάνοντας FOLLOW στον ακόλουθο λογαριασμό: www.instagram.com/biolanegr και www.instagram.com/mami.kidsworld/

-κάνει “Like” στην ανάρτηση του διαγωνισμού

-κάνει  comment στην ανάρτηση του διαγωνισμού, αναφέροντας 2 πρόσωπα – φίλους που διαθέτουν προφίλ στο Instagram

 1. Δεν γίνονται δεκτά σχόλια υβριστικά, προσβλητικά και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
 2. Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό.
 3. Ο νικητής θα ανακηρυχθεί κατόπιν κλήρωσης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω story στο instagram. Σε περίπτωση που ο νικητής/τρια καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο του, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου.
 4. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Η διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.
 6. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω δώρων. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ρητώς διευκρινίζεται ότι ο διαδικτυακός τόπος κοινωνικής δικτύωσης Instagram θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέσο διάδοσης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και ότι ο Διαγωνισμός με κανένα τρόπο δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Κάθε συμμετέχων αποδέχεται ότι το Instagram απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σχετικά με τον Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει του εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντος ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολο τους. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

 

Γ. Διάρκεια Διαγωνισμού

 1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Παρασκευή 28 Μαΐου και ώρα 14:00 έως και την Παρασκευή 4 Ιουνίου και ώρα 14:00. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ. Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητή.
 2. Οι Διοργανωτές μπορούν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να αναβάλουν ή να μεταθέσουν την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.

 

Δ. Δώρα Διαγωνισμού
Ο νικητής του διαγωνισμού θα κερδίσει τα παρακάτω προϊόντα της Biolane και της Mami kidsworld:
Biolane:

1. Σαμπουάν /Αφρόλουτρα 2 σε 1
2. Ενυδατική κρέμα
3. Κρέμα αλλαγής πάνας
4. Καθαρό ενυδατικό νερό
5. Τζελ αφρόλουτρο
6. Σπρέι φρεσκαρίσματος
7. Μωρομάντηλα
8. Πάνες

Mami kidsworld:

1. Αρκουδάκια – καλαθάκια αποθήκευσης από φελλό σε
2. Θήκη τσαντάκι για πάνες και μωρομάντηλα
3. Θήκη για βιβλιάριο υγείας
4. Βαμβακερή πικέ κουβερτούλα